Rotera telefonen för att fortsätta

Användarvillkor

• Du behöver vara över 18 år för att få spela på banan.
• Du kommer att behöva bekräfta din bokning och visa upp ditt Tinderkonto på plats för att kunna utnyttja din bokade tid
• Spela nykter – personalen har rätt att avvisa onyktra personer från banan av säkerhetsskäl.
• Allt som sker på banan är på egen risk. Vi ansvarar inte för värdeföremål.
• Ingen mat får medtas på banan.
• All utrustning som behövs för att spela kommer tillhandahållas på plats. Kom ombytt och ta med egen vattenflaska.
• Vid dåligt väder kan banan komma att ha stängt. Vi informerar om det sker.
• Om banan fotograferas kan du komma att hamna på bild.

Vårt åtagande: din integritet

På Tinder är din integritet högsta prioritet. Din integritet är kärnan i hur vi designar och bygger de tjänster och produkter du känner och älskar, så att du kan lita på dem fullt ut och fokusera på att skapa meningsfulla kontakter.

Vi uppskattar att du litar på oss när du ger oss din information och det är ingenting som vi tar lätt på.

Vi kompromissar inte med din integritet. Vi designar alla våra produkter och tjänster med din integritet i åtanke. Vi involverar experter från olika områden, inklusive juridik, säkerhet, teknik, produktdesign och många andra för att se till att alla beslut fattas med respekt för din integritet.

Vi strävar efter att vara transparenta kring hur vi hanterar dina uppgifter. Eftersom vi också använder många av de onlinetjänster som du använder vet vi att det är vanligt att integritetspolicyerna har otillräcklig information eller att språket är alltför komplicerat. Vi gör precis tvärtom: Vi har skrivit vår integritetspolicy och tillhörande dokument på vanligt språk. Vi vill faktiskt att du ska läsa våra policyer och förstå hur vi hanterar din integritet!

Vi arbetar hårt för att hålla din information säker Vi har hela team som bara arbetar med att hålla dina uppgifter säkra. Vi uppdaterar ständigt våra säkerhetsrutiner och investerar i arbetet med att hålla din information säker.


Integritetspolicy

Välkommen till Tinders integritetspolicy. Tack för att du tar dig tid att läsa den.

Vi uppskattar att du anförtror oss med din information och vi tänker se till att behålla det förtroendet. Det här börjar med att se till att du förstår vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur vi använder den och vilka val du kan göra. Denna policy beskriver våra sekretessrutiner på vanligt språk med så få juridiska och tekniska uttryck som möjligt.

Den här integritetspolicyn börjar gälla den 25 maj 2018. Den tidigare versionen av integritetspolicyn, som är tillgänglig här, kommer att gälla fram tills dess.

GILTIGHETSDATUM : 25 maj 2018

 1. Vilka vi är
 2. Var denna integritetspolicy gäller
 3. Information som vi samlar in
 4. Cookies och annan likande datainsamlingsteknik
 5. Hur vi använder information
 6. Hur vi delar information
 7. Dataöverföring över gränserna
 8. Dina rättigheter
 9. >Bosatta i Kalifornien
 10. Hur vi skyddar din information
 11. Hur länge vi behåller din information
 12. Barns integritet
 13. Ändringar av integritetspolicyn
 14. Hur du kan kontakta oss

För konsumenter i Kalifornien

Mer information om integritetsrättigheter för personer bosatta i Kalifornien finns i vår integritetsförklaring för Kalifornien.

1. Vilka vi är

Om du bor i EU är företaget som ansvarar för din information enligt denna integritetspolicy (den "personuppgiftsansvarige"):

MTCH Technology Services Limited

Tinder

Block D, Iveagh Court

Harcourt Road, Dublin 2

Irland

Om du bor i Japan är företaget som ansvarar för din information:

MG Japan Services GK

4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg

1-4-1 Mita

Minato-ku,Tokyo 108-0073

Japan

Om du är bosatt utanför EU och Japan är företaget som ansvarar för din information:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

USA

2. Var denna integritetspolicy gäller

Denna integritetspolicy gäller för webbplatser, appar, evenemang och andra tjänster som drivs av Tinder. För enkelhetens skull kallar vi alla dessa för våra "tjänster" i den här integritetspolicyn. För att göra det extra tydligt har vi lagt till länkar till den här integritetspolicyn i alla tillämpliga tjänster.

Vissa tjänster kan kräva en egen unik integritetspolicy. Om en viss tjänst har en egen integritetspolicy gäller den policyn – inte den här integritetspolicyn.

3. Information som vi samlar in

Det säger sig självt att vi inte kan hjälpa dig att skapa meningsfulla kontakter utan ha viss information om dig, som grundläggande profiluppgifter och vilken sorts människor du vill träffa. Vi samlar också in information som genereras när du använder våra tjänster, till exempel åtkomstloggar, och information från tredje part, som när du får tillgång till våra tjänster via ett konto i sociala medier. Om du vill ha mer information så går vi in i mer detalj längre ner.

Information som du ger oss

Du väljer att ge oss viss information när du använder våra tjänster. Detta inkluderar:

Information som vi får från andra

Förutom informationen som du ger oss direkt får vi information om dig från andra, inklusive:

Information som samlas in när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster samlar vi in information om vilka funktioner du har använt, hur du använde dem och vilka enheter du använder för att nå våra tjänster. Mer information finns nedan:

4. Cookies och annan likande datainsamlingsteknik

Vi använder och kan tillåta andra att använda cookies och liknande teknik (t.ex. spårningspixlar) för att upptäcka dig och/eller dina enheter. Mer information om varför vi använder dem finns i vår cookiepolicy (till exempel för att se till att du är du, för att komma ihåg dina val och inställningar, för att analysera trafik och trender på webbplatsen, för att tillhandahålla och mäta hur effektiva annonseringskampanjer är, för att låta dig använda sociala funktioner) och hur du bättre kan välja hur de används via inställningarna för din webbläsare och andra verktyg.

Vissa webbläsare (inklusive Safari, Internet Explorer, Firefox och Chrome) har en "Spåra inte"-funktion (" Do Not Track; DNT ") som berättar för webbplatser att en användare inte vill att deras aktivitet ska spåras online. Om en webbplats som svarar på en DNT-signal tar emot en DNT-signal kan webbläsaren hindra den webbplatsen från att samla in viss information om webbläsarens användare. Alla webbläsare erbjuder inte ett DNT-alternativ och DNT-signalerna skiljer sig fortfarande åt. Därför svarar många företag, inklusive Tinder, för närvarande inte på DNT-signaler.

5. Hur vi använder informationen

Den främsta anledningen till att vi använder din information är för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Dessutom använder vi din information för att hjälpa dig att hålla dig säker och för att visa annonser som kan vara intressanta för dig. Fortsätt att läsa för att få en mer detaljerad förklaring till de olika anledningarna till att vi använder din information tillsammans med praktiska exempel.

För att administrera ditt konto och tillhandahålla våra tjänster

För att hjälpa dig att kommunicera med andra

För att se till att du får en konsekvent upplevelse på olika enheter

För att tillhandahålla nya Tinder-tjänster

För att visa relevanta erbjudanden och annonser för dig

För att förbättra våra tjänster och utveckla nya

För att förhindra, upptäcka och bekämpa bedrägerier eller andra illegala eller obehöriga aktiviteter

För att se till att vi efterföljer lagar

Vi förlitar oss på följande rättsliga grunder när vi behandlar informationen som beskrivs ovan:

6. Hur vi delar information

Eftersom vi vill hjälpa dig att skapa meningsfulla kontakter sker delningen av användares information naturligtvis framför allt med andra användare. Vi delar också vissa användares information med tjänsteleverantörer och partner som hjälper oss att driva tjänsten, med andra Match Group-företag och, i vissa fall, med brottsbekämpande myndigheter. Läs vidare för att få mer information om hur vi delar din information med andra.

7. Dataöverföring över gränser

Informationsdelningen som beskrivs i avsnitt 6 betyder ibland att vi överför information över gränser, till exempel till USA och andra jurisdiktioner. Ett exempel är att personuppgifter om personer som använder tjänsterna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") överförs till länder utanför EES. Vi använder standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen och andra lämpliga skydd för att tillåta dataöverföring från EES till andra länder. Standardavtalsklausuler är avtal mellan företag som överför personuppgifter och binder dem att skydda integriteten för dina data och att hålla dem säkra.

8. Dina rättigheter

Vi vill att du ska ha kontroll över din information så vi har försett dig med följande verktyg:

Vi vill att du ska vara medveten om vilka rättigheter du har i fråga om din integritet. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

För att skydda dig och alla våra användare kan vi be dig att bevisa att du är den du säger att du är innan vi kan besvara någon av förfrågningarna ovan.

Tänk på att vi kan neka förfrågningar av vissa skäl, inklusive om begäran är olaglig eller om den kan röja affärshemligheter, kränka immaterialrätt eller inkräkta på en annan användares integritet. Om du vill få information om andra användare, som en kopia av meddelanden du har fått från honom eller henne genom vår tjänst, måste den andra användaren kontakta vår integritetschef för att ge sitt skriftliga samtycke innan informationen släpps.

Vi kanske inte kan tillgodose vissa begäranden med invändningar mot behandlingen av personuppgifter, framför allt om sådana begäranden skulle leda till att vi inte längre kan tillhandahålla tjänsten till dig. Vi kan till exempel inte tillhandahålla tjänsten om vi inte vet när du är född.

9. Bosatta i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kan du begära ett meddelande som visar vilka kategorier med personuppgifter om dig som vi delade med tredje part för att tillhandahålla riktad reklam under föregående kalenderår. Här kan du begära ett sådant meddelande. Det kan ta upp till 30 dagar att få ett svar. För att skydda dig och alla våra användare kan vi be dig att bevisa att du är den du säger att du är innan vi kan besvara en sådan begäran.

10. Hur vi skyddar din information

Vi arbetar hårt för att hindra obehöriga från att få tillgång till, ändra, avslöja eller ta bort dina personuppgifter. Som för alla teknikföretag kan vi inte lova, och du bör inte förvänta dig, att dina personuppgifter alltid kommer att vara säkra, även vi vidtar steg för att hålla informationen säker.

Vi övervakar regelbundet våra system för möjliga sårbarheter och attacker och granskar regelbundet våra rutiner för insamling, lagring och behandling av information för att uppdatera våra fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi kan avbryta din användning av hela eller delar av tjänsterna utan föregående meddelande om vi misstänker eller upptäcker säkerhetsöverträdelser. Underrätta oss här direkt om du tror att ditt konto eller din information inte längre är säkra.

För att se till att våra system och din information är skyddade mot obehörig åtkomst, stöld och förlust har vi implementerat ett buggbelöningsprogram. Mer information om buggbelöningsprogrammet finns här.

11. Hur länge vi behåller din information

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge vi behöver dem i legitima affärssyften (enligt beskrivningen i avsnitt 5) och enligt tillämplig lag. För att skydda din och andra användares säkerhet både när ni använder och inte använder våra tjänster använder vi ett säkerhetsfönster på tre månader efter att kontot tas bort. Under den perioden kommer kontoinformationen att sparas även om kontot naturligtvis inte är synligt i tjänsterna längre.

I praktiken raderar eller anonymiserar vi informationen när kontot tas bort (efter säkerhetsfönstret) eller efter två års kontinuerlig inaktivitet, om inte:

 1. vi måste behålla den för att följa tillämplig lag (vi behåller till exempel vissa "trafikdata" i ett år för att följa lagarna om datalagring)
 2. vi måste behålla den för att bevisa att vi följer tillämplig lag (register över samtycke till våra användarvillkor, vår integritetspolicy och andra liknande samtycken behålls till exempel i fem år)
 3. det finns en öppen fråga, begäran eller dispyt som kräver att vi behåller den relevanta informationen tills detta har lösts eller
 4. informationen måste behållas för våra legitima affärssyften, som att förhindra bedrägerier och för att förbättra användares säkerhet. Information kan till exempel behållas för att förhindra en användare som har stängts av för osäkert beteende eller säkerhetsincidenter från att öppna ett nytt konto.

Tänk på att även om våra system är designade för att utföra dataraderingsprocesserna som nämns ovan så kan vi inte garantera att alla data kommer att tas bort inom en angiven tidsram på grund av tekniska begränsningar.

12. Barns integritet

Våra tjänster får endast användas av personer som har fyllt 18 år. Vi tillåter inte användare under 18 år på vår plattform och samlar inte medvetet in personuppgifter om någon som är yngre än så. Om du misstänker att en användare är under 18 år kan du rapportera det via rapporteringsmekanismen i tjänsten.

13. Ändringar av integritetspolicyn

Eftersom vi alltid letar efter nya och innovativa sätt att hjälpa dig att skapa meningsfulla kontakter kan den här policyn ändras över tid. Vi kommer att meddela dig innan några väsentliga förändringar sker så att du har tid att granska ändringarna.

14. Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor om den här integritetspolicyn kan du nå oss på följande sätt:

Om du bor i EU:

Online: här

Via post:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

Block D, Iveagh Court

Harcourt Road, Dublin 2

Irland

Om du bor i Japan:

Online: här

Via post:

Privacy Officer

MG Japan Services GK

c/o Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

USA

Om du bor utanför EU och Japan:

Online: här

Via post:

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

USA

GAME
SET
MATCH

Copy about this and that it is free! And arrive ready for match.

You need an active Tinder profile to play. Haven't got one? Follow this link to create your profile

Login
create account

Terms and conditions